kontakt


Sognepræst (kbf) Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, Vester Aaby, 5600 Faaborg,
tlf. 62 61 64 20 • mail: toje@km.dk
Træffes bedst om formiddagen. Lørdag efter aftale. Mandag fridag.
Sognepræst Alex V. Nielsen, Tlf. 40 89 44 11, mail:  avn@km.dk
Kirkepersonalet har fridag mandag

 

FÆlles menighedsrÅd for Vester Aaby og Aastrup Kirker

Menighedsrådsformand:
Niels Erik Thing
Svendborgvej 383
Vester Aaby
5600 Faaborg
Tlf. 24 45 40 16
Mail: thing@mail.dk

 

Kasserer:
Rasmus K. Rasmussen
Tangmosen 38
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 48
Mail: toveograsmus@stofanet.dk

 

Vester Aaby og Aastrup kirker:

Organist:
Organist Margrethe Schmidt
Tlf. 30 17 29 28
Mail: margretheschmidt@gmail.com

Kirkesanger:
Connie Nørregaard, mail:  1967connieb@gmail.com

Graver:
Lene Caspersen, Præstegårdsvej 9,
Vester Aaby, 5600 Faaborg
Tlf. 5116 92 66 træffes bedst tirsdag-fredag 12-13
Mail: grvaaby@gmail.com

 

 

 

Kirkeværge:
Bent Møller
Faurshøjvej 5
Vester Aaby
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 53 30
Mail: gudrunogbent@gmail.com

Kirketjener:
Vibeke Hestekær
Tlf.: 20 20 17 33
Mail:  kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com

 


Vis stort kort 
 
Vester Aaby Kirke & Aastrup Kirke • Sognepræst Torkil Jensen • Præstegårdsvej 11 • Vester Aaby • 5600 Faaborg • tlf.: 6261 6420 • mail: toje@km.dk

 

Designed by www.graphic-solutions.dk